Faaliyet Alanları
Sığınak Havalandırması
 Formess Endüstriyel Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. özel veya kamuya ait yapıların en alt bodrum katlarında veya toprağa oturan kısımlarında Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak korunaklı bağlantı sağlamak kaydıyla bahçelerinde, yer üstünde veya yer altında radyo aktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nüklüer silahların sayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karçı korumak amaçıyla bu tür sığınaklar için havalandırma sistemini kurmaktadır.
Sığınak Havalandırması Sığınak Havalandırması Sığınak Havalandırması